Ανιχνευτές Επικίνδυνων Υλικών

Ανιχνευτές Μετάλλων, X-Ray, Κινητών Τηλεφώνων

Η ανίχνευση επικίνδυνων υλικών σε σημεία ελέγχου είναι καταλυτική για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία χώρων όπως Φυλακές, Πρεσβίες, Υπουργεία, Αεροδρόμια, Επιχειρηματίες. Τέτοιοι ανιχνευτές είναι οι Ανιχνευτές Μετάλλων , Ανιχνευτές X-Ray, Ανιχνευτές Εκρηκτικών Υλών και Ανιχνευτές Τηλεφώνων

Οι Ανιχνευτές Μετάλλων ανιχνεύουν μεταλλικά αντικείμενα όπως όπλα, λοστούς, μαχαίρια. Δεν ανιχνεύουν νομίσματα, κλειδιά και κινητά τηλέφωνα, ανάλογα της ευαισθησίας που θα οριστεί. Συνήθως είναι επιδαπέδιες επιτρέποντας στον κάθε άτομο να περνάει ανάμεσα απο 2 στήλες και να πραγματοποιείται ο έλεγχος. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και φορητοί ανιχνευτοί μετάλλων.

Οι Ανιχνευτές X-Ray ανιχνεύουν και απεικονίζουν με ακτίνες χ σε οθόνη τα περιεχόμενα αποσκευών, δεμάτων, φακέλων. Μέσω της προηγμένης τεχνολογίας αλλά και της συγκεκριμένης εκπαίδευσης των χρηστών ανιχνεύιυν εκρηκτικές ύλες ή ακόμα και ναρκωτικές ουσίες.

Οι Ανιχνευτές Κινητών Τηλεφώνων ανιχνεύουν Κινητά Τηλέφωνα κατα την διέλευση ατόμων σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση τους όπως φυλακές. Η ανίχνευση τους γίνεται είτε είναι ανοικτά είτε είναι κλειστά.