Συνηθισμένες Ερωτήσεις

>

FAQ

Απαντήσεις σε Συνηθισμένες Απορίες.

Ναί,υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συναγερμού σε σπίτια χωρίς καλωδίωση με Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού. Οι ίδιες εταιρείες που κατασκευάζουν ενσύρματα συστήματα, κατασκευάζουν και Ασύρματα Συστήματα για τις περιπτώσεις αυτές με την ίδια ακριβώς ασφάλεια , χωρίς καμία ακτινοβολία και χωρίς να φαίνονται καθόλου καλώδια.
Ναι, το Σύστημα Συναγερμού διαθέτει μπαταρίες οι οποίες παρέχουν την δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος και όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. .
Όχι, απλά έχει τελειώσει η μπαταρία της εξωτερικής σειρήνας και πρέπει να γίνει αντικατάσταση με καινούρια.
Ναί, υπάρχουν ανιχνευτές εσωτερικού χώρου (Radars) που δεν ενεργοποιούνται με κατοικίδια.
Ναι, όλοι οι συναγερμοί μπορούν να χειρίζονται απο μακρυά είτε μέσω τηλεφώνου , είτε μέσω Εφαρμογής στο Smartphone. Σε κάποιους συναγερμούς συμπεριλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, σε άλλους με την αντίστοιχη ειδική πλακέτα ή τηλεφωνητή.
Χρειάζεται να αλλάζουν οι μπαταρίες περίπου κάθε 2 χρόνια , όπου καλό είναι να γίνεται και μια συντήρηση σε όλο το σύστημα , ελέγχοντας όλες τις επαφές και όλα τα ενεργά στοιχεία του συναγερμού (Radars, Σειρήνες, Πληκτρολόγια κλπ) ;
Ναί, υπάρχουν πολλοί τρόποι όπως ασύρματα μέσω δικτύου, ενσύρματα μέσω νέας καλωδίωσης απο τους εξιδικευμένους τεχνικούς μας, είτε και μέσω της υπάρχουσας καλωδίωσης ρεύματος
Ναι, οι περισσότερες κάμερες διαθέτουν ενσωματωμένα υπέρυθρα (IR) τα οποία βοηθούν στην επιτήρηση σε απόλυτο σκοτάδι σε δεκάδες μέτρα ανάλογα την κάμερα.
Ναι, με μετατροπέα που διαμορφώνει το σήμα σε τηλεοτπικό και συνδέεται στον ενισχυτή της τηλεόρασης υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης των καμερών σε όλες τις τηλεοράσεις.
Ναι, υπάρχει διαπιστευμενο Ασύρματο Σύστημα Πυρανίχνευσης.Επίσης για απλές εφαρμογές και σαν πιο οικονομική λύση, υπάρχει η δυνατότητα Πυρανίχνευσης μέσω Ασύρματου Συστήματος Συναγερμού και ασύρματων πυρανιχνευτών
Ναι, υπάρχει η δυνατότητα. Καλέστε μας ώστε να έρθει δωρεάν τεχνικός να σας κάνει την μελέτη.