Διαδικασία Διαχείρισης Πελάτη

Διαδικασία Διαχείρισης Ενδιαφερομένων βάσει Πιστοποίησης ISO.

Επικοινωνία με τον Ενδιαφερόμενο

Επικοινωνούμε άμεσα με τον ενδιαφερόμενο τηλεφωνικά ή με e-mail, ώστε να διερευνήσουμε το ενδιαφέρον του και να τον καθοδηγήσουμε βάσει της εμπειρίας μας, στην προτεινόμενη διαδικασία συνεργασίας που αναφέρεται στα επόμενα βήματα.

Συνάντηση

Ορίζουμε ραντεβού ώστε να δούμε τον χώρο,να γνωρίσουμε και να ακούσουμε τον ενδιαφερόμενο, να του μεταφέρουμε την τεχνογνωσία μας και να κατανοήσουμε τι ακριβώς ζητάει ώστε να του προτείνουμε αυτό που ακριβώς περιμένει.

Προσφορά

Έχοντας μια ολοκληρωμένη άποψη του ενδιαφερόμενου , σχεδιάζουμε τεχνοοικονομικά την λύση που του προτείνουμε και του την αποστέλλουμε άμεσα. Ταυτόχρονα αν υπάρχουν σχέδια , αποτυπώνουμε την προτασή μας σε Autocad ή Visio και τα επισυνάπτουμε μαζί με την τεχνοοικονομική μας πρόταση.

Εγκατάσταση

Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς μας, καθορίζουμε ημερομηνία εγκατάστασης με τον νέο Πελάτη , ανοίγουμε τεχνικό φάκελο ώστε να καταχωρούμε κάθε κίνηση μας και με άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα εγκατάστασης και διασφάλισης της ποιότητας της εταιρείας μας.

Υποστήριξη

Η εταιρεία μας δίνει μεγάλο βάρος στην υποστήριξη του Πελάτη μετά την εγκατάσταση. Τα τηλέφωνα όλων μας είναι ανοικτά όλο τον χρόνο, όλη την ημέρα και το τηλεφωνικό μας Κέντρο πάντα μεταφέρει κάθε επείγον τηλεφώνημα στο κατάλληλο πρόσωπο. Κάθε Τεχνικός Φάκελος του Πελάτη είναι σε Βάση Δεδομένων ώστε να μπορούμε να σας υποστηρίξουμε άμεσα, όπου και αν είμαστε, ότι ώρα και αν χρειάζεται...

Ικανοποίηση

Η ικανοποίηση του Πελάτη , η συνεχής υποστηριξή του, είναι η κινητήριος δύναμη για το επόμενο έργο, για τον επόμενο πελάτη....για εσάς.

Επικοινωνία με τον Ενδιαφερόμενο

Επικοινωνούμε άμεσα με τον ενδιαφερόμενο τηλεφωνικά ή με e-mail, ώστε να διερευνήσουμε το ενδιαφέρον του και να τον καθοδηγήσουμε βάσει της εμπειρίας μας, στην προτεινόμενη διαδικασία συνεργασίας που αναφέρεται στα επόμενα βήματα.

Συνάντηση

Ορίζουμε ραντεβού ώστε να δούμε τον χώρο,να γνωρίσουμε και να ακούσουμε τον ενδιαφερόμενο, να του μεταφέρουμε την τεχνογνωσία μας και να κατανοήσουμε τι ακριβώς ζητάει ώστε να του προτείνουμε αυτό που ακριβώς περιμένει.

Προσφορά

Έχοντας μια ολοκληρωμένη άποψη του ενδιαφερόμενου , σχεδιάζουμε τεχνοοικονομικά την λύση που του προτείνουμε και του την αποστέλλουμε άμεσα. Ταυτόχρονα αν υπάρχουν σχέδια , αποτυπώνουμε την προτασή μας σε Autocad ή Visio και τα επισυνάπτουμε μαζί με την τεχνοοικονομική μας πρόταση.

Εγκατάσταση

Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς μας, καθορίζουμε ημερομηνία εγκατάστασης με τον νέο Πελάτη , ανοίγουμε τεχνικό φάκελο ώστε να καταχωρούμε κάθε κίνηση μας και με άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα εγκατάστασης και διασφάλισης της ποιότητας της εταιρείας μας.

Υποστήριξη

Η εταιρεία μας δίνει μεγάλο βάρος στην υποστήριξη του Πελάτη μετά την εγκατάσταση. Τα τηλέφωνα όλων μας είναι ανοικτά όλο τον χρόνο, όλη την ημέρα και το τηλεφωνικό μας Κέντρο πάντα μεταφέρει κάθε επείγον τηλεφώνημα στο κατάλληλο πρόσωπο. Κάθε Τεχνικός Φάκελος του Πελάτη είναι σε Βάση Δεδομένων ώστε να μπορούμε να σας υποστηρίξουμε άμεσα, όπου και αν είμαστε, ότι ώρα και αν χρειάζεται...

Ικανοποίηση

Η ικανοποίηση του Πελάτη , η συνεχής υποστηριξή του, είναι η κινητήριος δύναμη για το επόμενο έργο, για τον επόμενο πελάτη....για εσάς.