Συστήματα Περιπολίας

Ασφαλής Φύλαξη, Προστασία Φύλακα, Real Time,Άριστη Ποιότητα,Εγγύηση,Υποστήριξη

Τα συστήματα περιπολίας φυλάκων χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της σωστής εκτέλεσης της περιπολίας του φύλακα αλλά ταυτόχρονα και της ασφαλειάς του . Τα συστήματα περιπολίας αποτελούνται από την φορητή συσκευή Patrol, τα σημεία Περιπολίας (Checkpoints), τις ταυτότητες των φυλάκων, το ηλεκτρονικό βιβλίο σημιώσεων και το λογισμικό διαχείρισης.

Η εποπτεία μπορεί να γίνει είτε απο τον επόπτη κατά το τέλος της περιοπολίας , είτε μέσω 3G, GPRS σε πραγματικό χρόνο (Real Time) όπου με την ανάγνωση του σημείου που βρίσκεται ο φύλακας ενημερώνεται την ίδια στιγμή το Κέντρο Επιχειρήσεων όπου είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Διαχείρισης. Μαζί με την ώρα και το σημείο ανάγνωσης υπάρχει και η δυνατότητα ενημέρωσης του Κέντρου Επιχειρήσεων του γεωγραφικών συντεταγμένων (GPS) που βρίσκεται ο φύλακας όπως επίσης και την δυνατότητα ενημέρωσης του Κέντρου με μπουτόν πανικού που βρίσκεται πάνω στην φορητή συσκευή διασφαλίζοντας την σωματική ακεραιότητα του Φύλακα. Ο Φύλακας μπορεί να διαθέτει πάνω του ημερολόγιο συμβάντων το οποίο διαθέτει Συμβάντα Αριθμημένα με RFID ταυτότητα όπου τοποθετόντας πάνω την φορητή συσκευή αναφέρει παρατηρήσεις σχετικά με την περιπολία του.

Απο την εφαρμογή Διαχείρισης μπορεί να καθοριστεί η Διαδρομή του Φύλακα, το χρονοδιάγραμμα όπου πρέπει ο φύλακας να την εκτελέσει, και η ταυτότητα του κάθε φύλακα στην εκάστοτε περιπολία. Ταυτόχρονα διαθέτει χάρτη όπου φαίνεται η διαδρομή και τα σημεία Περιοπολίας (Checkpoints) και πολλά στατιστικά στοιχεία που δίνει καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και ετήσιες αναφορές. Τέλος έχει την δυνατότητα να δείχνει σε Real Time το σημείο που βρίσκεται ο φύλακας αλλά και να δίνει συναγερμό αν ο φύλακας αργήσει να πάει σε κάποιο σημείο περιολίας, αν δεν πάει σε κάποιο σημείο όπς επίσης και αν πατήσει το μπουτόν κινδύνου.


Συστήματα Περιπολίας

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι τα παρακάτω: